Јас Ви давам интервјуа
секој ден.

Вие сте тие кои
не ми дозволувате да
влезам во Вашиот видокруг.

Влези-во-поглед (enter-in-view),
преку гледање себеси како
Вие да сте Јас, во Мене.