Учениците и луѓето кои се посветени на Бог
мора да бидат подготвени отворено да изјават
дека го обожуваат и го сакаат Багаван од ниедна друга причина освен поради тоа што Тој е Бог.
„Моето искуство е основата на мојата верба“ - ова треба да биде нивниот одговор.
За обожување на Бог, само две работи се потребни: верба и искуство.
Тие и двете произлегуваат од љубовта.

Сри Сатја Саи Баба